بزرگداشت سنت ۱۵۵ ساله «جون‌تینت» توسط برخی VCها

بزرگداشت سنت ۱۵۵ ساله «جون‌تینت» توسط برخی VCها

در این روز ژنرال ارتش اتحاد جماهیر گوردون گرنجر وارد گالوستون تگزاس شد و رهایی همه بردگان را اعلام کرده است.

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

منبع خبر

شنبه پرس

شنبه پرس

شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات