اولین نشست مدیر مرکز رشد و نوآوری آمل با شرکت های دانش بنیان

اولین نشست مدیر مرکز رشد و نوآوری آمل با شرکت های دانش بنیان

اولین نشست مدیر مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل با شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و واحدهای فناور این شهرستان روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ در ساختمان جدید برگزار شد.


لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

    نظرات