به روز رسانی قوانین، نیاز کسب و کارهای عصر تحول دیجیتال

باید بدانیم منابع کشور محدود است و باید بتوانیم با وضع لوایح کارآمد بنیادین از تمامی ظرفیت‌ها به گونه‌ای استفاده کنیم که حال مردم بهتر و دسترسی بدنه اقتصادی مخصوصا کسب و کارهای عصر تحول دیجیتال به خدمات راحت‌تر و سریع‌تر کند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر پارادایم‌های مدیریتی جهان، باید امروز حتی به فکر وضع چارچوب‌های جدید آسان‌کننده برای تاسیس شرکت‌های نوپا با سرمایه یک میلیارد دلار در یک روز فکر کنیم. حال قضاوت کنید در خصوص کارایی قوانین که شامل شاخص‌های آزادی کسب و کارها، آزادی بازار کار و پول در اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتالی در کجا قرار داریم و هر روز چقدر به اقتصاد کشور ضرر می‌زند، دقیقا مثل بازی دومینو همین موضوع ناکارآمدی قوانین به تمامی بخش‌های دیگر تسری پیدا می‌کند چون این قوانین هستند که یک سیستم را می‌سازند. سوم: کسب وکارهای مبتنی بر شبکه که دارای توانمندی پذیرش و عضویت افراد بی شمار، متفاوت و متنوع در یک پلتفرم اجتماعی هستند و از این طریق به خلق ارزش و ثروت اقتصادی منجر می‌شوند. از یک طرف شکوفایی و پیشرفت را فراهم می‌آورند و از طرف دیگر می‌توانند صدماتی را وارد آورند بنابراین تنظیم و شکل‌دهی قوانین کارآمد با کسب و کارها و حقوق شهروندی در عصر دیجیتال و هوش‌مصنوعی و ایجاد چارچوب‌های مشخص برای تحقیق، آزمایش و به‌کارگیری هوش مصنوعی از ضروریات حوزه قانونگذاری و لحاظ کردن آن در لوایح قانونی است. تمامی این پارادایم‌های مدیریتی برای خلق ثروت، ارتقای تولید ناخالص ملی و درنهایت افزایش رفاه عمومی مردم شکل گرفته است و خلا چارچوب‌های ساده‌کننده و نیز وجود قوانین مخل می‌تواند به بدنه موتور محرک اقتصادی کشور و تولید ناخالص ملی ضربات جبران‌ناپذیری وارد کند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات