برگزاری دوره آموزشی «اهمیت منابع انسانی در تعالی سازمان» در پارک یزد

برگزاری دوره آموزشی «اهمیت منابع انسانی در تعالی سازمان» در پارک یزد

دوره آموزشی «اهمیت منابع انسانی در تعالی سازمان»روز پنج شنبه ۱۲ تیر ۹۹، با حضور مرتضی جوشقانی، مدرس و مشاور در حوزه منابع انسانی و مدیر منابع انسانی شرکت هامون نایژه در فضای اشتراکی شتاب دهنده سرآیند افکار نو برگزار شد.
گفتنی است، این دوره دو روزه آموزشی از دوره های الزامی برای شرکت های مرکز رشد بوده و هدف از برگزاری آن آشنایی مدیران عامل با مفاهیم منابع انسانی و ایجاد نگرش توسعه شرکت از طریق توسعه نیروی انسانی در بین این مدیران بوده است.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

منبع خبر

پارک علم و فناوری یزد

پارک علم و فناوری یزد

زندگی با طعم فناوری ایرانی

    نظرات