مرکز نوآوری کسب و کارهای داده محور کتابخانه ملی راه اندازی شد

این مرکز به عنوان ناظر زیست بوم فناوری‌های کتابخانه و آرشیوی راه‌اندازی شده است و بستر فعالیت برای تیم‌های فعال حوزه فناوری هایی چون «هوش مصنوعی» و «کلان داده‌ها» را فراهم می‌کند که این بستر با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ایجاد شده است. مرکز نوآوری و توسعه کسب و کارهای داده‌محور سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران توسط بخش خصوصی و با نظارت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران راه‌اندازی شده است. راه‌اندازی این مرکز پیرو امضای تفاهم‌نامه میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات