وبینار الزامات و مسئولیت های قانونی کسب و کار

وبینار الزامات و مسئولیت های قانونی کسب و کار

وبینار الزامات و مسئولیت های قانونی کسب و کار


امروزه راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی رو به گسترش است و با توجه به پیچیدگی پروژه ها و روابط تجاری، جهت انجام یک فعالیت اقتصادی تخصص های مختلفی مورد نیاز است. صاحب یک کسب و کار باید از حقوق و مسئولیت های قانونی خود و طرف های تجاری خود آگاه بوده و یک گام اساسی در جهت اعتماد سازی و کاهش مخاطرات کسب و کار خود بر دارد. عدم اطلاع از قوانین در پاره ای موارد مشکلات مالی بسیاری برای این افراد ایجاد می کند و حتی ممکن است به شکست یک کسب و کار منجر شود.

مسئولیت مدیران و اعضای شرکت های تجاری در مقابل یکدیگر و مشتریان ، مسئولیت های بیمه ایی و مالیاتی شرکت های تجاری و صاحبان مشاغل از جمله ملزوماتی است که پیش از راه اندازی هر کسب و کار میبایست نسبت به آن آگهی و اطلاعات کافی بدست اورد.

در وبینار الزامات و مسئولیت قانونی کسب وکار، الزمات قانونی راه اندازی یک کسب و کار و فعالیت در قالب شرکت های تجاری و همچنین مسئولیت های آن در مقابل مشتریان، شرکا و دستگاه های دولتی وجود دارد را بررسی می نماییم.

شما می توانید از طریق لینک  evand.com/legal  در این وبینار شرکت نمایید.

  منبع خبر

  نوآفرینان

  نوآفرینان

  تیم برگزاری رویداد

   نظرات