برگزاری میز پذیرش تسهیلات ۲۱ شرکت دانش بنیان استان یزد

برگزاری میز پذیرش تسهیلات ۲۱ شرکت دانش بنیان استان یزد


تصویب ۱۲۰ میلیارد ریال طی دو روز به میزبانی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و با حضور کارشناسان صندوق نوآوری

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

منبع خبر

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

    نظرات