حذف مرحله ۴۵ ثبت نام مالیاتی کشور

علی فیروزی رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار  وزارت امور اقتصادی و دارایی از حذف مرحله ۴۵ ثبت نام مالیاتی کشور خبر داد.
بازدید از محل و دریافت هر مدرکی مثل اجاره نامه و سند مالکیت برای تخصیص کد اقتصادی ممنوع شده است و تنها ثبت نام الکترونیکی کفایت می‌کند.
همچنین  کد اقتصادی شرکتها همان شناسه ملی آنهاست و وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی با متخلفان برخورد میکنند.

لینک اصل خبر در سایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

منبع خبر

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی یک انجمن در شهر تهران می باشد

نظرات