برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با شرکت های مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با شرکت های مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس

لینک اصل خبر در سایت پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  منبع خبر

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

   نظرات