برگزاری پنجمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در سال ۱۳۹۹

برگزاری پنجمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در سال ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد جامع واحدهای فناور شهرستان ساری، پنجمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در سال ۱۳۹۹ با بررسی سه طرح در دوره رشد در محل مرکز رشد جامع شهرستان ساری برگزار گردید. در این جلسه که از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی انجام شد طرح هایی از حوزه های فناوری اطلاعات، شیمی و فنی مهندسی ارائه گردید.
در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۹، هفت شرکت فناور و ده هسته پیش رشد در مرکز رشد جامع شهرستان ساری جذب گردیدند.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور ساری

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور ساری

مرکز رشد واحدهای فناور ساری

مرکز رشد واحدهای فناور ساری یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

    نظرات