وبینار تکالیف مالی و حسابداری شرکت ها

وبینار تکالیف مالی و حسابداری شرکت ها

فعالیت هر کسب و کار با قوانین و مقررات خاصی روبروست. برخی از این قوانین مانند قوانین بیمه و مالیات، همواره جزو دغدغه و چالش های صاحبان کسب و کار هاست که پیش از هرگونه فعالیتی، باید نسبت به اینگونه قوانین اطلاعات کافی داشته باشند.

در وبینار آموزشی "تکالیف مالی و حسابداری شرکت ها" مديران كسب و كار با مسائل و گزارش هاي مالي آشنايي پيدا كرده و با استفاده از گزارش هاي مالي و درك و فهم آنها در مديريت بهتر واحد اقتصادي موفق خواهند بود. همچنین در این وبینار، قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی، معافیت های قانونی و موقعیت های اقتصادی مرتبط با قوانین مالیاتی به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.

شما می توانید از طریق لینک http://evand.com/accounting در این وبینار شرکت نمایید.

  منبع خبر

  نوآفرینان

  نوآفرینان

  تیم برگزاری رویداد

   نظرات