۷ تیپ شخصیتی که هرگز رنگ موفقیت شغلی را نخواهند دید

اعضای تیم برای اعتماد به این افراد با مشکل مواجه می‌شوند و اغلب نسبت به محل کار خود بدبین هستند. این دسته از افراد کاملا عکس کارکنان مطیع هستند و در برابر ایده‌های دیگران از خود مقاومت نشان می‌دهند. این افراد در اعتماد به اعضای تیم مشکل دارند که باعث عدم دستیابی به بهترین عملکرد ممکن می‌شود. افراد قربانی همیشه دیگران را مقصر می‌دانند و سریعا اعتماد خود نسبت به سایر اعضای تیم را از دست می‌دهند. این دست از افراد تصور می‌کنند وقتی کاری به اشتباه انجام شد، به خاطر این است که تیم به نقشه یا برنامه اولیه وفادار نمانده است؛ در سوی مقابل اگر هم چیزی درست انجام شد، به خاطر نبوغ آنها است. این افراد باهوش اما خودخواه خیلی راحت می‌توانند دیگران را کنار بگذارند و به شکلی خصمانه در جلسات و ارتباطات رفتار کنند، به همین ترتیب خیلی سخت می‌توان به آنها اعتماد کرد یا ایده‌های خوبشان را به کار گرفت. اما خود آنها متوجه این شرایط نیستند؛ آنها باور دارند به شدت جذاب هستند و از این مزیت به عنوان ابزاری برای به کرسی نشاندن مقاصدشان استفاده می‌کنند.

متن کامل خبر در سایت دیجیاتو

منبع خبر

دیجیاتو

دیجیاتو

جدیدترین اخبار و مقالات دنیای بازی و سینما

    نظرات