ترجمه اکشن فولدر هفته جهانی تغذیه باشیرمادر

ترجمه اکشن فولدر هفته جهانی تغذیه باشیرمادر


در راستای هفته جهانی تغذیه باشیرمادر که در ۱۰ تا ۱۶ مردادماه هر سال برگزار می شود، فرصتی برای اطلاع رسانی و ارتقاءسطح آگاهی عمومی جامعه و آحاد مردم در زمینه تغذیه شیرخواران با شیرمادراست. شعار جهانی  و ملی امسال" سیاره ای سالم با حمایت از تغذیه باشیرمادر" تعیین شده که به مزایای زیست محیطی تغذیه باشیرمادر که در طی سال های گذشته کمتر مورد توجه قرارگرفته و به همه گیری ویروس کووید۱۹ که نظام سلامت و زندگی اجتماعی مردم را در اغلب کشورهای جهان و به ویژه بخش های مختلف کشور ما را درگیر کرده و سلامت کره زمین و ساکنان آن را به مخاطره انداخته، می پردازد. به پیوست ترجمه اکشن فولدرهفته جهانی جهت دانلود در دسترس می باشد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات