یازدهمین جشنواره بین المللی سیمرغ - جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت در سال ۹۹

یازدهمین جشنواره بین المللی سیمرغ - جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت در سال ۹۹

یازدهمین جشنواره بین المللی سیمرغ (جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت)

فراخوان جهت دانلود

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات