ارزشیابی اساتید در سیستم ارزشیابی اعضای هیات علمی

ارزشیابی اساتید در سیستم ارزشیابی اعضای هیات علمی

قابل توجه دانشجویان ورودی۹۸و ماقبل

دانشجویان گرامی جهت ارزشیابی اساتید در سیستم ارزشیابی اعضای هیات علمی ازطریق سامانه ارزشیابی طبیب به آدرس ( http://tabib.iums.ac.ir ) از روز چهارشنبه تاریخ ۰۱/۱۱/۹۹ لغایت روز سه شنبه ۰۷/۱۱/۹۹  مراجعه و فرم های ارزشیابی اساتید را تکمیل نمایید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات