حرکت پارک مدرس به‌سمت دانشگاه نسل چهارم

حرکت پارک مدرس به‌سمت دانشگاه نسل چهارم

نازنین دارب‌‌زاده، مدیر حوزه ریاست در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان بیان کرد:

طرح تاسیس پارک علم‌و‌فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در سال ۱۳۸۱ پیشنهاد شد. اساسنامه مرکز رشد به‌عنوان پیش‌نیاز تاسیس پارک علم‌و‌فناوری و اساسنامه پارک علم‌و‌فناوری پس از طی مراحل قانونی در سال ۱۳۸۲ در هیات‌امنای دانشگاه تربیت‌مدرس مورد تصویب قرار گرفت و موافقت اصولی از وزارت عتف گرفته شد.

در همان سال مرکز رشد دانشگاه تربیت‌مدرس با پذیرش ۱۸ واحد فناور فعالیت خود را آغاز کرد و به‌دنبال آن افتتاح رسمی پارک علم‌و‌فناوری مدرس در مرداد ۱۳۸۴ صورت گرفت. روند افزایش تعداد واحدهای فناور تحت‌پوشش تا سال ۱۳۹۳ به‌دلیل محدودیت‌های مالی به‌کندی پیش می‌رفت، اما از اواخر همان سال با تغییر نگاه دانشگاه نسبت به فعالیت‌های پارک علم‌و‌فناوری و در راستای تبدیل‌شدن به دانشگاه کارآفرین دور جدید فعالیت‌های پارک با خرید ساختمان مرکز رشد در مجاورت دانشگاه آغاز شد.

پارک علم‌و‌فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، درحال‌حاضر دارای یک ساختمان مرکزی و سه پردیس پژوهش، نور و پردیس شهید بابایی است. این مرکز اهدافی را در افق چشم‌انداز خود مدنظر قرار داده که طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی پارک علم‌و‌فناوری دانشگاه، طی سال‌‌های اخیر با شیب نسبتاً مناسبی به اهداف خود دست‌یافته است. یکی از اهداف مهم این مرکز تبدیل دانشگاه تربیت‌مدرس به یک دانشگاه نسل چهارم و دانشگاه کارآفرین است که در این راستا پارک علم‌و‌فناوری می‌تواند به‌عنوان یک بازوی فناوری قوی، دستیابی به این هدف را تسریع کند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات