عملکرد مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل در سال ۱۳۹۹

عملکرد مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل در سال ۱۳۹۹

گزارش عملکرد مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل در سال ۱۳۹۹ در وب سایت این مرکز منتشر شد. جهت مشاهده این گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید.


http://amol.mstp.ir/Newsletter.aspx
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

    نظرات