اولین دورهمی انتقال تجربه در فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد.

اولین دورهمی انتقال تجربه در فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد.

اولین دورهمی نشست های انتقال تجربه با محوریت شرکت زیست یار ماسو مازندران در فروردین سال ۱۴۰۰ در فضای اشتراکی مرکز رشد و نوآوری آمل با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

    نظرات