سالی برای اقتصاد خلاق؛ جنگ نوآوری‌ها و کرونا

سال ۲۰۲۱ در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان «سال بین‌المللی اقتصاد خلاق برای توسعه پایدار» اعلام شد. درست در سالی که بیماری همه‌گیر کرونا اقتصاد خلاق را فلج کرده است، عنوان «سال بین‌المللی اقتصاد خلاق برای توسعه پایدار» انتخاب شد و اجرای فعالیت‌های سال توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد با مشورت یونسکو و سایر نهادهای مرتبط سازمان ملل متحد انجام می‌شود. یکی از صنایعی که در این میانه تاثیرات نامطلوبی از این همه‌گیری را تجربه کرده صنایع فرهنگی و خلاق است. قرار است در سالی که با عنوان سال بین‌المللی اقتصاد خلاق برای توسعه پایدار نام گذاری شده است، فعالیت‌هایی برای بروز خلاقیت‌ها در این حوزه، اشتراک گذاشتن بهترین شیوه‌ها و تجربیات، افزایش ظرفیت منابع انسانی و مقابله با چالش‌های اقتصاد خلاق انجام شود. قابلیت‌های صنایع خلاق باید برای عموم مردم روشن شود ما متاسفانه مراجع تخصصی به روز در این حوزه در ایران نداریم هنوز صنف تخصص برای پرداختن ویژه به این صنایع در ایران فرهنگ و هنر زیر بنای اصلی خلاق هست اما در ایران وقتی از فناوری و استفاده از آن در صنایع فرهنگی به میان می‌آید نگرشی سلبی نسبت به فناوری می‌شود.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات