موتورهای رشد اقتصاد ۹۹

این درحالی است که در سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی با نفت کشور منفی ۶. نگاهی به جزئیات نرخ رشد اقتصادی سال گذشته نشان می‌دهد که به جز گروه خدمات که با نرخ رشد صفر درصدی همراه بوده در سایر گروه‌های اصلی با رشد قابل توجهی مواجهیم. ۲ درصدی را تجربه کرده است و این در حالی است که در سال ۹۸ نرخ رشد این بخش منفی ۳۸. ۷ درصد منفی بود، در سه فصل پایانی سال رشد بالایی را تجربه کرده است به گونه‌ای که در آخرین فصل این نرخ به ۳۵. هرچند در این سال نرخ رشد گروه کشاورزی نیز مثبت گزارش شده است، اما به دلیل کاهش بارش‌ها و کم آبی در کشور با رشد مورد انتظار فاصله داشته است. اما در سال گذشته شاهد کاهش تدریجی این نرخ رشد هستیم. در گروه خدمات هم با وجود متوسط رشد صفر درصدی در سال گذشته، شاهد فاصله گرفتن این بخش از نرخ رشد منفی هستیم. در سال ۹۸ نرخ رشد گروه خدمات منفی ۲ دهم درصد محاسبه شده بود که تحت تاثیر شیوع کرونا در اولین فصل سال گذشته به منفی ۱. ۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار درسال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳. برآوردهای انجام شده در این زمینه با توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که رشد تولید محصولات زراعی، باغی و محصولات اصلی دامی در سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱. همچنین ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۸۵۸. ۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی دوره مذکور، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۱۴. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظرگرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ طی دوره زمانی مذکور ۷. ارزش افزوده گروه خدمات نیز در سال ۱۳۹۹ از نرخ رشد صفر درصدی برخوردار شد و سهم آن از رشد ۳. ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی به صفر واحد درصد رسیده است. نرخ رشد شاخص ضمنی گروه‌های «کشاورزی»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» در سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۷. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش مذکور در سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۳. همچنین افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات تولید داخل، علیرغم کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، موجب رشد ۹/۰ درصدی سال ۱۳۹۹ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است. در حوزه تجارت خارجی و براساس محاسبات اولیه، رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۹ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب منفی ۵. بدین ترتیب با توجه به سهم بیش از ۵۰ درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، توقف فعالیت‌های خدماتی مانند حمل و نقل، گردشگری و … تاثیر منفی شدیدی در اقتصاد ایران داشت. اما خوشبختانه در سال گذشته بتدریج با بهبود شرایط در بیماری کرونا و کاهش قرنطینه‌ها، طبیعی است که تاثیر مثبتی روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد. بدین ترتیب با آغاز فعالیت و افزایش فعالیت بخشی از فعالیت‌های اقتصادی که تمام زیرساخت‌های آن آماده است، با تکمیل ظرفیت‌های معطل به سرعت شاهد افزایش تولید در این بخش‌ها هستیم و در نهایت تولید ناخالص داخلی کشور را با رشد مواجه کرده است. همانگونه که اشاره شد، درصورتی که امکان صادرات کامل نفت وجود داشته باشد یک رشد اقتصادی ۴ درصدی خواهیم داشت و برای دستیابی به نرخ رشد بالاتر می‌بایست به سمت رفع محدودیت‌های خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف رفت.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات