نشست B۲B شرکت های فناور با هیات تجاری از کشور کنیا

نشست B۲B شرکت های فناور با هیات تجاری از کشور کنیا

نشست B۲B شرکت های فناور مرکز رشد و نوآوری آمل با هیات تجاری از کشور کنیا با همکاری اتاق بازرگانی استان مازندران در سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ در شهرستان آمل برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

    نظرات