شرکتی با معیار فرهنگ سازمانی «خانواده بزرگ»

در فرهنگ سازمانی شرکت سیلزفورس، تمام کسانی که در خدمت شرکت هستند یا به نوعی با آن ارتباط دارند به مانند اعضای یک خانواده بزرگ در نظر گرفته می‌شوند که باید به آنها به طور یکسان و عادلانه توجه داشت و برایشان ارزش قائل شد. یکی دیگر از اجزای فرهنگ سازمانی سیلزفورس، «مدل ۱-۱-۱» نام دارد که بر اساس آن مدیران و کارکنان شرکت می‌توانند در صورت تمایل یک درصد از درآمد سالانه خود را به صندوق خیریه که با هدف کمک به کارکنان در مواقع اضطراری تاسیس شده اهدا کنند، یک درصد از سود خالص ناشی از فروش محصولات شرکت به حساب این صندوق واریز می‌شود و یک درصد وقت مدیران شرکت در هر ماه نیز صرف رسیدگی به امور این صندوق می‌شود و در اینجا هم می‌توان رد پای رابطه حمایتی و خانواده گونه در درون شرکت را مشاهده کرد و تمام کسانی که به نوعی با آن در ارتباط هستند را به مانند اعضای یک خانواده بزرگ در نظر می‌گیرد و با آنها رفتار می‌کند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات