رایزنی با وزارت تعاون، جهت اخذ مجوزهای فر ا استانی استارتاپ های شتابدهنده پیشگامان

در دیدار محمدکاظم کشورشاهی، مدیر عامل شتابدهنده پیشگامان با علیرضا ناطقی مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، رایزنی اولیه در راستای اخذ مجوزهای فرا استانی استارتاپ های شتابدهنده پیشگامان جهت ارائه خدمات در سراسر کشور انجام شد

لینک اصل خبر در سایت پیشگامان

منبع خبر

پیشگامان

پیشگامان

شتابدهنده عمومی

نظرات