معرفی کتاب: «مبانی استقرار حکمرانی داده‌ها»

معرفی کتاب: «مبانی استقرار حکمرانی داده‌ها»

مطالب کتاب به طور اخص، به مفاهیم چارچوب‌ها، مولفه‌های حکمرانی داده‌ها، مدیریت اسناد و محتوای داده‌ای و همچنین مدیریت فراداده‌ها می‌پردازد و دستاورد آن ارتقای منافع سازمان از نظر سازگاری داده‌ها، بهبود کیفیت داده‌ها، تدقیق و کامل بودن داده‌ها، پیشینه سازی استفاده از داده‌ها در تصمیم گیری‌ها، بهبود برنامه ریزی کسب و کار، بهبود عملکرد مالی و بیشینه سازی سود است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات