اکوسیستم استارتاپی افغانستان در گرد و غبار بازگشت طالبان به کدام سو خواهد رفت؟

اکوسیستم استارتاپی افغانستان در گرد و غبار بازگشت طالبان به کدام سو خواهد رفت؟

بازگشت طالبان برای بسیاری از مردم دنیا یادآور خاطرات تجربه چند دهه پیش حاکمیت این گروه بر این کشور جنگ‌زده است. در این میان، یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که ذهن بسیاری از مردم این کشور را به خود مشغول کرده این است که وضعیت پیشرفت‌هایی که طی این یکی دو دهه در افغانستان صورت گرفته، چه خواهد شد. بررسی استارتاپ‌های افغانستان قبل از بازگشت دوباره طالبان به این کشور اقتصاد این کشور پس از مدت‌ها وقفه، روند بهبود خود را از سر گرفت. به همین دلیل، شاهد شکل‌گیری اکوسیستمی برای نوآوری نیز در این کشور بودیم که البته بخش قابل‌توجهی از آن به پس از فروپاشی طالبان، دانشگاه‌های افغانستان با حمایت چند کشور خارجی توانستند جانی دوباره بگیرند. این‌جا بود که چند ستون بعدی این اکوسیستم نیز وارد میدان شدند. ایجاد چندین شتاب‌دهنده در کابل زمینه را برای جذب این نیروها و هدایت آن‌ها در مسیر نوآوری فراهم ساخت. ایده‌‌های منتخب استارتاپ‌های افغانستان در سطح رقبای بین‌المللی پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی (WTO) گام مهم دیگری بود که امکان تبادلات بین‌المللی برای شرکت‌های ملی و بین‌المللی در این کشور توانستند بخش قابل‌توجهی از نواحی را زیر پوشش مخابرات همراه ببرند. اتفاقا همین پوشش مخابرات همراه توانست یک مزیت بزرگ را برای مردم افغانستان به همراه آورد که آن‌هم فراهم‌شدن امکان بسیاری از مناطق این کشور هنوز به اما یکی از اپراتورهای تلفن همراه این کشور به همراه شرکت معروف وودافون توانست استارتاپی به نام ام-پایسا (M-Paisa) بود. اما سرنوشت اکوسیستم استارتاپی افغانستان به کدام سو می‌رود؟ هنوز مشخص نیست دولت‌های خارجی قرار است چه واکنشی به روی کار آمدن طالبان نشان دهند. آیا این کشور گرفتار تحریم‌های بین‌المللی می‌شود؟ آیا حکومت طالبان امکان تداوم فعالیت اپراتورهای تلفن همراه را می‌دهد؟ آیا شتاب‌دهنده‌ها و مراکز و آن‌هم اینکه افغانستان برای پیشرفت اقتصادی، نیاز به تقویت

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

منبع خبر

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات