نظر مجلس در مورد اجرای طرح صیانت و ضعف اینترنت

نظر مجلس در مورد اجرای طرح صیانت و ضعف اینترنت

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: ضعیف شدن اینترنت خانگی ارتباطی به این طرح ندارد. طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مشهور به طرح صیانت ششم مرداد ماه امسال با موافقت نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک رفت. اما چند روز بعد و پس از برخی انتقادها و ابهام‌ها نسبت به محتوای طرح، تعدادی از نمایندگان تقاضای عادی بررسی شدن آن را ارائه کردند تا طرح مشهور به صیانت از حقوق کاربران مانند دیگر طرح‌ها و لایحه‌ها بعد از بررسی در کمیسیون تخصصی، به صحن علنی بیاید.

متن کامل خبر در سایت تجارت نیوز

منبع خبر

تجارت نیوز

تجارت نیوز

تجارت نیوز یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات