برخلاف بقیه، از انتهای زنجیره کار را شروع کردیم

برخلاف بقیه، از انتهای زنجیره کار را شروع کردیم

دیگر پارک‌های فناوری کشور از مرکز رشد کارشان را شروع کردند، یعنی از ایجاد فضایی برای استقرار و رشد شرکت‌های نوآور؛ اما ما به علت اینکه پارک فناوری پردیس در تهران واقع شده بود از همکاری با شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس گفت: در حوزه تجاری سازی هم همین اتفاق افتاد، ما در سال‌های ابتدایی کار پارک، خدمات تجاری سازی زیادی به شرکتها ارائه نمی‌دادیم، اما از زمان استقرار شرکت‌ها از سال ۸۶، دپارتمان‌های مختلفی برای این کار ایجاد شد و هم اکنون بیش از ۵۰ عنوان خدمت تجاری سازی به شرکت‌های مختلف عضو ارائه می‌شود. معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس گفت: یکی از مهمترین مسائل در زمینه توسعه نوآوری، موضوعاتی از قبیل تحریم و مشکلات اقتصادی است که بر سر راه شرکت‌ها و پارک وجود دارد و عمده تلاش ما در ۲۰ سال گذشته مبتنی بر رفع این موانع بوده است. قنبرپور ادامه داد: ایجاد معافیتهای مالیاتی، خروج پارک از شمول قانون منع استقرار شرکتها در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، امکان استفاده شرکتها از تسهیلات بانکی، معافیت از پرداخت عوارض معمول کشور و ایجاد صندوقی برای حمایت از شرکتها در پارک، از جمله کارهایی بوده که ما در ۲۰ سال گذشته برای موانع زدایی توسعه نوآوری در پارک انجام دادیم. معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس گفت: ما به ایجاد یک ناحیه نوآوری بزرگ در منطقه فکر می‌کنیم یعنی می‌خواهیم از یک مقیاس چند ده هکتاری به مقیاسی هزار هکتاری تبدیل شویم.

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

منبع خبر

شنبه پرس

شنبه پرس

شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات