دوازدهمین جلسه داوری جذب و پذیرش در سال ۱۴۰۰

دوازدهمین جلسه داوری جذب و پذیرش در سال ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد جامع واحدهای فناور شهرستان ساری، دوازد همین جلسه داوری جذب و پذیرش واحدهای فناور در سال ۱۴۰۰ با بررسی طرح های شرکت های مهان پایش افزار به مدیر عاملی آقای مهندس نوریان و راهبران توسعه سبز به مدیر عاملی خانم دکتر منهاج در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ جهت ورود به دوره رشد در مرکز رشد جامع شهرستان ساری از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس برگزار گردید. ایده محوری شرکت های فوق، به ترتیب در حوزه الکترونیک و سم شناسی بوده است.

به گفته ی دکتر کمال عطایی سلوط، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ساری، در مجموع از ابتدای سال ۱۴۰۰، ۱۳واحد فناور در مرحله رشد و ۹ هسته در مرحله پیش رشد در این مرکز، جذب شده است.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور ساری

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور ساری

مرکز رشد واحدهای فناور ساری

مرکز رشد واحدهای فناور ساری یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

    نظرات