برگزاری کارگاه های آموزشی "جستجوی پیشرفته" و "فتوشاپ پیشرفته" در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران آذر ماه ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه های آموزشی "جستجوی پیشرفته" و "فتوشاپ پیشرفته" در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران آذر ماه ۱۴۰۰

به استحضار می رساند کارگاه های آموزشی "جستجوی پیشرفته" از ساعت ۱۰ الی ۱۲ توسط سرکار خانم وصال و "فتوشاپ پیشرفته"  از ساعت ۱۸ الی ۲۰ توسط سرکار خانم نفیسه اکبری و به صورت مجازی در روز چهارشنبه مورخ دهم آذر ماه سال ۱۴۰۰ از طریق لینک زیر برگزار می گردد:
https://imcall.iums.ac.ir/b/jcx-۳sk-yni-۲nv
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات