آخرین آمار بیکاری از زبان عبدالملکی؛ جامعه هدف ایجاد اشتغال ۱۴ میلیون نفر است

آخرین آمار بیکاری از زبان عبدالملکی؛ جامعه هدف ایجاد اشتغال ۱۴ میلیون نفر است

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

منبع خبر

خبرگزاری تسنیم

خبرگزاری تسنیم

خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات