طی بخشنامه ای از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری: شکایت نهادهای اجرایی دولتی از کسب و کارهای نوپا ممنوع شد

طی بخشنامه ای از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری: شکایت نهادهای اجرایی دولتی از کسب و کارهای نوپا ممنوع شد

لینک اصل خبر در سایت پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

منبع خبر

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

    نظرات