کارخانه نوآوری مرغ لاین راه اندازی می شود

مدیر گروه تولید، تجاری سازی و بازاریابی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری از راه اندازی کارخانه نوآوری مرغ لاین در شمال کشور خبر داد و گفت: این کار منجر به جهش پرورش طیور می شود. دکتر علیرضا خاکدامن اظهار کرد: برای کاهش وابستگی صنعت مرغ و توسعه لاین آرین در کشور، معاونت علمی و فناوری با همکاری نهادهای ذی ربط، پیگیری پروژه‌های توسعه فناوری در این حوزه را در مرکز توجه خود قرار داده است. مدیر گروه تولید، تجاری سازی و بازاریابی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه سابقه شکل گیری مرغ لاین آرین در کشور به دهه هفتاد باز می‌گردد، خاطر نشان کرد: دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد بازار مرغ کشور در اختیار مرغ آرین بوده است اما با آزاد سازی واردات جوجه اجداد، سویه آرین کم کم مزیت خود را نسبت به سایر سویه های وارداتی در ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات