تحول دیجیتال ویژه کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات نیست!

امروزه تحول دیجیتال به یکی از مهم‌ترین موضوعات جهانی تبدیل شده و اثرات آن در تمام حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... بیش از پیش نمایان شده است. از بین این حوزه‌ها، اقتصاد جزو مهم‌ترین حوزه‌های هدف در تحول دیجیتال است. در حوزه اقتصاد، تحول دیجیتال تا حدی پیش رفته که با درنوردیدن تمام ارکان اصلی آن، ظهور اقتصاد دیجیتال را در سطح جهان در پی داشته است. اقتصادی که در آن، ارکان اصلی اقتصاد، هوشمند شده و از این طریق عملکرد آنها تغییر می‌یابد. به عنوان مثال، بازارهای دیجیتال به جای بازارهای فیزیکی، پول دیجیتال به جای پول رایج، خدمات دیجیتال به جای خدمات واقعی، بانکداری دیجیتال به جای بانکداری سنتی و... با قرار گرفتن در کنار هم ظهور شکل جدیدی از اقتصاد را نمایان می‌کنند. در این میان، تاثیری که شرکت‌ها، کسب‌وکارها و تمام صنایع، از تحول دیجیتال پذیرفته‌اند، قابل تامل است. گاهی این تصور مطرح می‌شود که تحول ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات