فراخوان ثبت‌نام در کارگاه آموزشی

فراخوان ثبت‌نام در کارگاه آموزشی

✅فراخوان ثبت‌نام در کارگاه حضوری آموزشی

✴️ مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان در نظر دارد کارگاه حضوری آموزشی با موضوع «آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی» را برگزار نماید.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

    نظرات