دومین جلسه شورای مرکز رشد مشترک واحدهای فناور کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان و پارک علم و فناوری همدان در سال ۱۳۹۷

دومین جلسه شورای مرکز رشد مشترک واحدهای فناور کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان و پارک علم و فناوری همدان در سال ۱۳۹۷ به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در این مرکز رشد با حضور اعضاء محترم شورا، در روز دوشنبه ۲۷  اسفند ۱۳۹۷ در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان برگزار گردید.

در این جلسه، در خواست پذیرش سه واحد فناور، در خصوص استقرار در مرکز رشد و مشترک واحدهای فناور کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان و پارک علم و فناوری همدان مورد بررسی قرار گرفت و با پذیرش سه واحد، در آن مرکز رشد موافقت گردید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری همدان

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری همدان

    پارک علم و فناوری همدان

    پارک علم و فناوری همدان یک پارک علم و فناوری در شهر همدان می باشد

    نظرات