برگزاری رویدادی محصول محور برای توسعه بافت‌های زیستی

برگزاری رویدادی محصول محور برای توسعه بافت‌های زیستی

توسط مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی در حال انجام است؛

برگزاری رویدادی محصول محور برای توسعه بافت‌های زیستی

thum-۷۰f۶f۷fe۸d۳۷۵۳۷۵ec۵-بافت های-سخت ۱۱۸۵۵۶

"چاپ زیستی" عنوان رویدادی است که برگزاری آن منجر به ایجاد تجربه بین محققان فعال در این حوزه در زمینه تولید محصول در توسعه بافت‌های زیستی می‌شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی رویداد "چاپ زیستی" را برگزار می کند تا تجربه تولید محصول در توسعه بافت های زیستی با برگزاری این رویداد ایجاد شود.

متخصصان و محققان فعال در حوزه مهندسی و توسعه بافت زیستی شرکت کنندگانی هستند که طرح های مد نظر خود را برای حضور به این رویداد ارسال کرده اند. مرحله عملیاتی این رویداد با حضور ۶ تیم از دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران و انیستیتو پاستور آذر ماه آغاز شد که با ایجاد شرایط محیطی و آزمایشگاهی رقابت بین تیم ها در حال انجام است.

طرح های تایید شده هر تیم پس از تایید وارد مرحله عملیاتی چاپ نمونه می‌شود. در ادامه نمونه‌های چاپ شده برای انجام آزمون‌های زیستی و مکانیکی به هر یک از تیم‌ها تحویل شده و ماحصل پژوهش‌های محصول محور این تیم‌ها در خرداد ماه ۱۳۹۸ ارائه می‌شود.

مرحله عملیاتی این رویداد با حضور ۶ تیم از دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران و انیستیتو پاستور آذر ماه آغاز شد که با ایجاد شرایط محیطی و آزمایشگاهی رقابت بین تیم ها در حال انجام است.

فناوری‌های همگرا به عنوان یکی از اولویت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح است در همین راستا نیز از ابتدای سال ۹۴ برنامه ترویج و آموزش فناوری‌های همگرا در سایت فناوری‌های همگرا به نشانی nbic.isti.ir آغاز شده است. همچنین ارتقای نقش‌آفرینی حوزه‌های مختلف فناوری برای دستیابی به محصولات نوظهور و با اثرات اقتصادی و اجتماعی بالا، یکی از اقداماتی است که مرکز راهبردی فناوری های همگرا در معاونت علمی در راستای آن فعالیت می کند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد یک مرکز رشد در شهر مشهد می باشد

   نظرات