اخبار و برنامه های هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

اخبار و برنامه های هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

جشنواره و نمایشگاه هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری خراسان رضوی در تاریخ  ۱۲ الی ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷ در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

۲۰۱۸-۱۱-۲۹ ۱

۶۷۴۵۸۶۴۶۸۷۶۳۵۴۳۶۸۷۶۳۴۳۴۵

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد یک مرکز رشد در شهر مشهد می باشد

   نظرات