از سوی ستاد توسعه فناوری‌های "آب، خشکسالی، فرسایش و محیط­ زیست معاونت علمی ؛ اولویت‌های مقابله با سیل تعیین شد

از سوی ستاد توسعه فناوری‌های "آب، خشکسالی، فرسایش و محیط­ زیست معاونت علمی ؛ اولویت‌های مقابله با سیل تعیین شد

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در جلسه ای و با حضور اعضای کارگروه آب ستاد توسعه فناوری‌های "آب، خشکسالی، فرسایش و محیط­زیست معاونت علمی اولویت های مقابله با سیل بررسی ومشخص شد.

ضرورت تعیین دستگاه‌های متولی هشدار سیل در کشور، توسعه فناوری‌های مورد نیاز امداد، مهار، کاهش و ترمیم خسارت سیل،  فناوری های بر خط اطلاع رسانی، نقشه‌های مرتبط با موضوع از جمله نقشه های سیستم زهکشی، مراکز سکونتی، فناوری های ساماندهی رودخانه ها، حفاظت خاک، فرسایش و رسوب و بازنگری و تجدید نظر در معیارها و ضوابط طراحی که دستگاه های اجرایی به کار می‌گیرند ازجمله اولویت های مسائل مرتبط با سیل در سال جاری است.

همچنین اولویت دادن به فناوری‌های مورد نیاز حکمرانی و مدیریت یکپارچه آب و آبخیزداری، تمرکز بر بند ۲۴ سند "راهبردی توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست" در اولویتهای سال جاری، بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موضوعات مرتبط با سیل و سیلخیزی، توجه بیشتر به تجهیزات پایش برخط حفاظت خاک و تغییر کاربری ها و نیز رصد تاثیرات آن در مدل های بارش رواناب بر روی سیلخیزی و ارزیابی ابعاد مختلف سیل‌های به وقوع پیوسته و مستند سازی آن‌ها و نیز ارزیابی تبعات زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی آنها از دیگر محورهایی است که جزو اولویت های مرتبط با سیل است.

در این جلسه به موضوعاتی از جمله ارزیابی و توسعه مدل های بارش رواناب برای تمام حوضچه های کشور و پیش‌بینی سیلاب با دوره بازگشت های مختلف، ضعف داده و اطلاعات و بازنگری در نقشه مناطق سیل گیر کشور، تدوین نظام مدیریت شرایط بحرانی و سیل و توجه به وحدت فرماندهی در سیستم های امدادرسانی، باز تعریف نظام  آبخیزداری و آبخوان داری و توجه به فعالیت های کاهش دهنده رواناب در حوضه نیز پرداخته شد.

تدوین پروتکل مقابله با سیل و تجهیزات مربوطه، بازنگری الگوی کشت، تدوین دستورالعمل های مدیریت سیل و مانور مقابله با سیل، طراحی سازه های پیش ساخته و قابل استفاده در مهار سیل و آب بندانها برای شرایط بحرانی و توجه بیشتر به فناوری های کنترل سیلاب و مسائل در حین سیلاب و پسا سیلاب از دیگر اولویت هایی بود که به آن پرداخته شد.

در این جلسه همچنین رئوس عملکرد این کار گروه در نیمه دوم سال گذشته بررسی و ارائه شد و در بخش بعدی نقطه نظرات اعضاء کارگروه آب در مورد سیل های اخیر جمع آوری و بررسی شد و راهکارهای ارائه طریق در خصوص نحوه ورود و تمرکز برنامه سال جاری ستاد، بر روی موضوعات و وقایع روز حوزه آب از جمله سیل های اخیر، طرح و جمع بندی شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

  پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

  پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان یک پارک علم و فناوری در شهر زاهدان می باشد

   نظرات