گزارش رویداد های مرکز رشد دانشگاه هرمزگان سال ۱۳۹۷

گزارش رویداد های مرکز رشد دانشگاه هرمزگان سال ۱۳۹۷

گزارش برگزاری مسابقه ایده بازار

دریایی با محوریت سواحل مکران

(۲۵اردیبهشت ماه ۱۳۹۷-دانشگاه هرمزگان-بندرعباس )

گزارش برگزاری مسابقه ایده برتر با محوریت صنایع دستی دریایی

(۲۴/۰۷/۹۷-بندرعباس)

گزارش برگزاری مسابقه ایده برتر با محوریت شبکه فوق توزیع و انتقال برق

(۲۹/۸/۹۷-سالن فرهنگ دانشگاه هرمزگان)

گزارش نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری(بندرعباس-تهران) و برگزاری مسابقه ایده برتر با محوریت محیط زیست-دانش آموزی

(۲۷/۰۹/۹۷-بندرعباس)

گزارش رونمایی از ۷ طرح فناورانه مرکز رشد دانشگاه هرمزگان در هفته پژوهش و فناوری آذرماه ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان یک مرکز رشد در شهر بندرعباس می باشد

   نظرات