گزارش رویداد های مرکز رشد دانشگاه هرمزگان سال ۱۳۹۵

گزارش رویداد های مرکز رشد دانشگاه هرمزگان سال ۱۳۹۵

برگزاری مسابقه رشد ایده برتر با رویکرد اقتصاد مقاومتی (هفته پژوهش ۱۳۹۵)

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان یک مرکز رشد در شهر بندرعباس می باشد

   نظرات