کارگاه یکروزه توانمندسازی واحدهای فناور تازه جذب شده در پارک برگزار شد

کارگاه یکروزه توانمندسازی واحدهای فناور تازه جذب شده در پارک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، کارگاه یکروزه توانمندسازی واحدهای فناور تازه جذب شده در محل پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد. در این کارگاه آموزش های مقدماتی مختلفی در حوزه های حقوقی، نحوه دریافت تسهیلات و انعقاد قرارداد حقوقی، استقرار در پارک و مراکز رشد وابسته، نحوه دانش بنیان شدن، ثبت اختراع و سایر موارد مورد نیاز ارائه شد.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

   نظرات