سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

حضور فعال  واحدهای فناور زنجان گاز افروز، تعاونی بهینه پویان و نیرو آسا الکتریک زنگان، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌ پایه زنجان در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
۱۴ الی ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸
نمایشگاه کاسپین زنجان

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان یک پارک علم و فناوری در شهر زنجان می باشد

   نظرات