برگزاری استارتاپ شو و ایده بازار حوزه زیست شناسی

بازار در حوزه زیست شناسی سامانه‌ها و بخش دانش آموزی را از دیگر برنامه‌های این کنفرانس ذکر کرد. عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در خصوص رویکردهای این علم توضیح داد: در گذشته بخشی از موجود زنده مطالعه می‌شد و بر اساس اطلاعاتی که به دست می‌آمد، فرآیندی پیشنهاد می‌شد؛ ولی در این حوزه به پدیده‌های زیستی چون انسان، ‌ گیاه، دام و سلول میکروبی نگاه جامع‌نگر وجود دارد و با مطالعه کل موجودیت آن موجود زنده، ارگان مورد نظر را کنترل‌پذیر ‌کنیم. این محقق، دستاوردهای این مطالعات جامع‌نگر را در حوزه‌های تشخیص و درمان‌ بیماری، پزشکی شخصی، طراحی دارو، کنترل میکروارگانیزم‌های با کاربرد در صنعت و کشاورزی و دام و طیور ذکر کرد و ادامه داد: در این حوزه رفتارهای موجودات زنده به گونه‌ای شناسایی می‌شود که رفتارهای آنها در قالب مدل‌های ریاضی مدل‌سازی شود. عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به بیان وضعیت ایران در حوزه زیست‌شناسی سامانه‌ها پرداخت و اظهار کرد: خوشبختانه مطالعات خوبی در کشور شروع شده است؛ ولی واقعیت آن است که در این حوزه در ابتدای راه هستیم و باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات