سرمایه‌گذاری در اپلیکیشن‌های محتوامحور کم بوده است

سرمایه‌گذاری در اپلیکیشن‌های محتوامحور کم بوده است

۱- از آنجایی که درگاه انتشار اپلیکیشن‌های محتوا‌محور و سایر اپلیکیشن‌ها تنها به کافه‌بازار محدود نمی‌شود و این گزارش تمام اپلیکیشن‌های موجود در بازار را پوشش نمی‌دهد، نمی‌توان تنها به شاخص‌های این گزارش اکتفا کرد اما به‌شدت کمک‌کننده است. ۳- باتوجه به اطلاعات درج شده در این گزارش اگر بخواهیم صنعت محتوا و خدمات را تفکیک کنیم، تعداد و مبلغ سرمایه‌گذاری روی اپلیکیشن‌های محتوا‌محور کم بوده است.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات