طرح توسعه کسب و کار صیادان با دستگاه ماهی یاب

طرح توسعه کسب و کار صیادان با دستگاه ماهی یاب

منصوری افزود: در این طرح صیادان در قالب تعاونی ساماندهی می‌شوند و یک دستگاه ماهی یاب به آنها داده می‌شود، تا بتوانند به راحتی ماهی صید کنند. معاون اشتغال وزارت کارگفت: ما از بین ۹۷ هزار آبادی و ۴۴ هزار روستای ثبت نام شده و ۳۸ هزار روستای فعال، ۴۹۹۶روستای کانونی که بیشترین داده ستانی اقتصادی و اجتماعی را با روستاهای همجوار خود داشتند شناسایی کردیم و اقدامات توسعه‌ای خود را در این روستاها متمرکز کردیم.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات