یازدهمین رویداد فیناپ برگزار شد

در پایان این رویداد نیز جوایز نهال فین تک در دو بخش کمیته داوران و آرای مردمی در سه بخش مختلف افراد، نهادها و سازمان‌ها و راهکارهای تاثیرگذار به برندگان اهدا شد. است ولی تمرکز در این حوزه معقول نیست و کمکی هم به خانوارها کمک نمی‌کند. در بخش دیگری از این رویداد «پنل سرمایه گذاری و فین تک» با حضور آرین افشار، مدیر فینووا، صابر خسروی، مدیر مرکز نوآوری ویکست، مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال و حسین خسروی، مدیرعامل ادونچرز برگزار شد. آرین افشار در این پنل توضیح داد که یکی از چالش‌های سرمایه گذاری عدم شناخت افراد از اکوسیستم فینتک است. در پایان رویداد فیناپ اهدای جوایز نهال فین تک در دو بخش کمیته داوران و آرای مردمی و در سه بخش مختلف افراد، نهادها و سازمان‌ها و راهکارهای تاثیرگذار اهدا شد. در این بخش احمد مرآت نیا در دو بخش شایسته تقدیر از نگاه داوران و فرد تاثیرگذار در حوزه فین تک طبق آرای مردمی جایزه نهال فینتک را دریافت کرد و از ایشان تقدیر شد.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات