رونمایی از پیش نویس اساسنامه «نهاد خودتنظیم گر صوت و تصویر»

رئیس ساترا با اشاره به دغدغه مشترک حاکمیت و رسانه‌ها برای ایجاد فضایی امن و مطمئن برای کاربران گفت: «بسیاری از موضوعات مربوط به رسانه‌های صوت و تصویر از یک سو دغدغه حاکمیتی است و از سوی دیگر دغدغه خود رسانه‌هاست. براساس گفته‌های وحید فرهمند، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا در مراسم رونمایی از پیش‌نویس اساسنامه «نهاد خودتنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» هدف از این اساس‌نامه واگذاری بخشی از وظایف ساترا به خود رسانه‌های دارای مجوز ساترا است. او با بیان اینکه ۷ هدف برای این نهاد در نظر گرفته شده است، بیان کرد: «استفاده از ظرفیت فعالان صنعت صوت و تصویر در فرایند تنظیم‌گری، تحقق منافع عمومی، کاهش سطح مداخلات حاکمیتی ساترا در فرآیندهای تنظیم‌گری، توانمندسازی رسانه‌های صوت و تصویر و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری از نوآوری‌ها از جمله اهداف تشکیل نهاد خود تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر هستند.»

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات