ایجاد کارخانه بیوترت در پارک علم و فناوری استان به صورت مشارکتی با علوم پزشکی

صندوق فناوری استان به صورت مشارکتی توسط پارک علم و فناوری استان و علوم پزشکی در پارک از سال ۹۴ در حوزه پزشکی راه اندازی شده است.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات