داده‌نما: مروری به حمایت‌های گمرکی و مالیاتی از دانش‌بنیان‌ها

داده‌نما: مروری به حمایت‌های گمرکی و مالیاتی از دانش‌بنیان‌ها

معافیت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی برابر قانون و آیین‌نامه‌های مصوب، بخش محوری از این حمایت را تشکیل می‌دهد.

هر ساله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخشی از شرکت‌های دانش‌بنیان را که با توجه به قانون، حائز شرایط استفاده از معافیت مالیاتی می‌شوند را به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کند.

همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز از برخی معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند. معافیت مالیاتی کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش دیگری از این بسته معافیت مالیاتی را شامل می‌شود.

معافیت از حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، نوع دیگری از معافیت است که برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است. معافیت از مالیات ۴ درصدی علی الحساب بر واردات ، نوع دیگری از این معافیتها به شمار می آید.

در این داده نما، به بخشی از این معافیت‌ها و تسهیلات در نظر گرفته‌شده اشاره شده است:

لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  منبع خبر

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات