آغاز به کار شتابدهنده‌های اقتصاد دیجیتال

مهدی محمدی دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جموری درباره ایجاد شتاب دهنده های تخصصی حوزه اقتصاد دیجیتال بیان کرد: در حال حاضر در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی برنامه تخصصی را برای ایجاد شتاب دهنده و آزمایشگاه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار داریم. دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ادامه داد هر یک از افراد بخش خصوصی یا دانشگاه‌هایی که بخواهند شتاب دهنده‌هایی در حوزه هوش مصنوعی، سلامت دیجیتال و دیگر حوزه‌های اقتصاد دیجیتال ایجاد کنند می‌توانند با ما همکاری داشته باشند. وی با اشاره به همکاری معاونت علمی و کمکی که در راستای ایجاد شتاب‌دهنده‌ها می‌کند اظهار کرد: در بحث تجهیز شتاب دهنده و آزمایشگاه‌ها یا تامین هزینه‌های لازم برای ایجاد و شکل‌گیری تیم‌های شتابدهی ما به مراکز مختلف کمک می‌کنیم. آغاز به کار شتابدهنده‌های اقتصاد دیجیتال با همراهی دانشگاه‌ها محمدی درباره شتاب دهنده‌هایی که ایجاد شده اندگفت: در حوزه سلامت دیجیتال و هوش ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات